Regler för deltagande på WonderBase


1) REGLER
1.1Varje deltagare förbinder sig att följa evenemangets vid var tid gällande regler. WonderBase förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på www.WonderBase.se.
1.2Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från WonderBase personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällade regler).
2) BILJETTER
2.1Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.
2.2Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för säkerhetpersonal varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan endast användas en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas direkt på plats. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.
2.3Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.
2.4Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna. Bokningsavgiften återbetalas ej.
2.5Varje registrerad användare av biljett- och platsbokningssystemet www.wonderbase.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.
2.6Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.
2.7De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av WonderBase, som är ansvarig för behandlingen. När du reserverat plats kommer uppgift om ditt namn, nick, grupp och bostadsort att publiceras på webben tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.
3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK
3.1Deltagande i evenemanget sker på egen risk.
3.2Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!
3.3WonderBase är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med evenemanget, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.
3.4Var person skall hålla WonderBase skadeståndslöst.
3.5WonderBase ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!
4) SÄKERHET
4.1Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.
4.2Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och elutrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut.
4.3Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. WonderBase personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.
4.4Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.
4.5Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Åhaga. Undantag gäller för WonderBase personal.
4.6Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)
4.7Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är helt ok.
4.8Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovhallen.
4.9Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Bordsytan är 83 x 60 centimeter. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.
5) EL OCH NÄTVERK
5.1Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. WonderBase personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga.
5.2Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av WonderBase. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.
5.3Varje datorplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!
5.4Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller. Om du inte vill använda hörlurar är det ok om du använder två små PC-högtalare till ljudkortet. Alltså inga 3D-system eller liknande med subwoofers etc.
5.5Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.
5.6Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.
5.7Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka tillgång till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av tillgång har vi också rätt att avhysa personen från evenemanget.
5.8Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.
6) ÖVRIGT
6.1Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på evenemanget och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.
6.2Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!
6.3Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.
6.4Allt kablage tillhörande WonderBase får ej vidröras eller modifieras.
6.5WonderBase har ingen åldersgräns, men deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande på evenemanget. Målsman ska informeras om dessa regler.
6.6Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.
6.7Det inte är tillåtet att sälja någonting på evenemanget utan tillstånd från WonderBase. Undantag är försäljning av enstaka privata begagnade ägodelar.
6.8Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom Åhagas område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från WonderBase.
6.9Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.
6.10WonderBase har rätt att sätta upp nätverkskameror på evenemanget för publicering på webben samt att publicera foton tagna inne på och utanför evenemanget på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.

wonderbaseinside
  Registrera!

 
Google

 Senaste nytt

2007-09-11 13:59:10
Resultat från Wonderbase 2007!
 Samarbete

Annonser
© Wonderbase